Samran

Samran

วันเสาร์, 13 พฤษภาคม 2560 23:07

Golf Plus D 2s

รถกอล์ฟมาตรฐานรุี่น Golf Plus D 2s ขนาด  2 ที่นั่ง สำหรับผู้ที่นั่งตนเดียวหรือสองคน

วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2558 13:18

รถกอล์ฟ Club-car มือสอง

รถกอล์ฟไฟฟ้า Club Car มือสองโดย EVT

 

รถกอล์ฟมือสอง ปรับปรุงและจำหน่ายโดย EVT

บูรณะให้อยู่โดยโรงงานซีงประกอนรรถกอล์ฟไฟฟ้า Club Car มือสองโดย EVT

 

รถกอล์ฟมือสอง ปรับปรุงและจำหน่ายโดย EVT

บูรณะให้อยู่โดยโรงงานซีงประกอนรถไฟฟ้า EVT แบตเตอรี่และอุปกรณ์หลักเปลี่ยนใหม่หมด มีประกันถไฟฟ้า EVT แบตเตอรี่และอุปกรณ์หลักเปลี่ยนใหม่หมด มีประกัน

 

รถกอล์ฟ Club Car  มือสองรถกอล์ฟ Club Car 4 ที่นั่งมือสอง

 

หน้าที่ 4 จาก 4