Choose Category        


ProductNameParametersDescription
รถกอล์ฟ club car มือสอง
Category:   
รถกอล์ฟมือสอง

เป็นรถกอล์ฟที่นำเอารถ Club Car มาบูรณะใหม่ให้มีสภาพเกือนเหมือนใหม่ เปี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ช่วงล้าง และเปลี่ยนสีใหม่หมด ในราคาที่ประหยัด

EVT My Bus
Category:   
รถกอล์ฟ ไฟฟ้า ชมวิว
DC Motor:
 • 13.5 KW
Battery (USA):
 • Trojan, 6V X16
Control:
 • Curtis,USA
Speed:
 • 35 Km/H
Seat:
 • 20
Climbing Ability:
 • 15%
Turning Radious:
 • 8
Chasis:
 • Galvanized Steel
Transmission:
 • Manual, 5 Speed

เป็นรถไฟฟ้าขนาดใหญ่สำนั่งได้ 20 ที่แต่สามารถบรรทุกได้ถึง 30 คนเพราะสามารถยืนได้

 

รถกอล์ฟกระบะยาว
Category:   
รถกอล์ฟ ดัดแปลง
DC Motor:
 • 5kw
Battery (USA):
 • Trojan
Control:
 • Curtis
Speed :
 • 35km/hr
Climbing Ability:
 • 20%
Steering:
 • Rack and Pinion,Right steering
Turing Radious:
 • 6m

รถกอล์ฟไฟฟ้าดังแปลงสำหรับขนของหนักหรือจำนวนมาก

EVT President
Category:   
รถกกอล์ฟ ไฟฟ้า Premium
DC Motor:
 • 4kw
Battery(USA):
 • Trojan
Controler:
 • Curtis
Seat :
 • 4-12
Speed :
 • 40 Max
Climbing ability:
 • 25%
Turning radius(m):
 • 4-5
Chassis:
 • Aluminium

รถกอล์ฟทรงโบราณเหมาะสำหรับสถานที่หรือบุคคลที่ต้องการความแตกต่าง จะดูแตกต่างจากรถกอล์ฟไฟฟ้าทั่วไปอย่างมาก

รถกอล์ฟดับเพลิงไฟฟ้า
Category:   
รถกอล์ฟ ดัดแปลง
DC Motor:
 • 4kw.
Battery (USA):
 • Trojan
Control:
 • Curtis
Speed :
 • 35km/hr
Climbing Ability:
 • 20%
Steering:
 • Rack and Pinion
Turing Radious:
 • 4m

รถกอล์ฟไฟฟ้าที่ดัดแปลงสำหรับใช้ดับเพลิง ในสถานที่แคบและเร่งด่วน เช่นในโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าซึ่งสถานที่ดังกล่าวหากเกิดพลิงไหม้อาจเรียกรถดับเพลิงไม่ทันหรือสถานทีอาจแคบเกินกว่ารถดับเพลิงทั่วไปจะเข้าได้ จึงต้องใช้รถกอล์ฟไฟฟ้าแทน

รถกอล์ฟตู้คอนเทนเนอร์
Category:   
รถกอล์ฟ ดัดแปลง
DC Motor:
 • 4 kw.
Battery (USA):
 • 8Vx6/48V.
Control:
 • Curtis
Speed :
 • 35km/hr
Climbing Ability:
 • 20%
Steering:
 • Rack@Pinion,Right Hand Steering
Turing Radious:
 • 4 m.

รถกอล์ฟดัดแปลงโดยใส่ตู้อลูมิเนียม สำหรับขนของ เช่น ขนอาหาร ขนเสื้อผ้า เป็นต้น

รถกอล์ฟกระบะอลูมิเนียม
Category:   
รถกอล์ฟ ดัดแปลง
DC Motor:
 • 4 kw.
Battery (USA):
 • 8Vx6/48
Control:
 • Curtis
Speed :
 • 35 km./hr.
Climbing Ability:
 • 20%
Steering:
 • Rack&Pinion,Right Hand Steering
Turing Radious:
 • 4 m.

รถกอล์ฟดัดแปลงโดยติดตั้งกระบะอลูมิเนียม สำหรับตัวอย่างเช่น สนามบิน โรงงานต่างๆ ที่มีใช้ได้แก่การบินไทย สยาม มิเชลลิน เป็นต้น

รถกอล์ฟกระบะไม้
Category:   
รถกอล์ฟ ดัดแปลง
DC Motor:
 • 4 kw.
Battery (USA):
 • 8Vx6/48V
Control:
 • Curtis
Speed :
 • 35 km./hr
Climbing Ability:
 • 20%
Steering:
 • Rack&Pinoin,Right Hand Steering
Turing Radious:
 • 4 เมตร

รถกอล์ฟดัดแปลงโดยติดกระบะไม้สำหรัยขนของ

รถกอล์ฟชมวิว EVT Chalet Proof 14S
Category:   
รถกอล์ฟ ไฟฟ้า ชมวิว
DC Motor:
 • 5 Kw.
Battery (USA):
 • 6Vx12/72Volts
Control:
 • Curtis
Speed:
 • 35 km/hr
Seat:
 • 14
Steering:
 • Rack and Pinion,Rght or Left Steering
Climbing Ability:
 • 20%
Turning Radious:
 • 6
Chasis:
 • Steel
Transmission:
 • Autometic

เป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าขนาดใหญ่เหมาะสำหรับ นำเที่ยว ชมวิว ขนส่งลูกค้า ขนส่งพนักงาน ขนส่งลูกค้าบริเวณสนามกอล์ฟ ขนส่งมวลชนในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

รถกอล์ฟ Classik Elite 8S
Category:   
รถกกอล์ฟ ไฟฟ้า Premium
DC Motor:
 • 4 KW
Battery(USA):
 • 6Voltx8/48Volt
Controler:
 • Curtis
Seat :
 • 8
Speed :
 • 35 km/hr
Climbing ability:
 • 20%
Dimension(m) WxLxH:
 • 1.49x3.75x1.75
Turning radius(m):
 • 6
Chassis:
 • Steel

เป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าที่มีลักษณะเฉพาะมีรูปทรงหรู ดูแตกต่างจากรถกอลฺ์ฟแบบดั้งเดิม

 1  2   Next