รถกอล์ฟกระบะอลูมิเนียม
Category:รถกอล์ฟ ดัดแปลง
DC Motor:
  • 4 kw.
Battery (USA):
  • 8Vx6/48
Control:
  • Curtis
Speed :
  • 35 km./hr.
Climbing Ability:
  • 20%
Steering:
  • Rack&Pinion,Right Hand Steering
Turing Radious:
  • 4 m.

รถกอล์ฟดัดแปลงโดยติดตั้งกระบะอลูมิเนียม สำหรับตัวอย่างเช่น สนามบิน โรงงานต่างๆ ที่มีใช้ได้แก่การบินไทย สยาม มิเชลลิน เป็นต้น
Please enter the code:   


Author: Aneisha
That's a cunning answer to a chneilnglag question


Author: Jacey
Good point. I hadn't thghuot about it quite that way. :)


Author: Lusio
That intsihg's perfect for what I need. Thanks!