รถกอล์ฟดับเพลิงไฟฟ้า
Category:รถกอล์ฟ ดัดแปลง
DC Motor:
  • 4kw.
Battery (USA):
  • Trojan
Control:
  • Curtis
Speed :
  • 35km/hr
Climbing Ability:
  • 20%
Steering:
  • Rack and Pinion
Turing Radious:
  • 4m

รถกอล์ฟไฟฟ้าที่ดัดแปลงสำหรับใช้ดับเพลิง ในสถานที่แคบและเร่งด่วน เช่นในโรงงานหรือห้างสรรพสินค้าซึ่งสถานที่ดังกล่าวหากเกิดพลิงไหม้อาจเรียกรถดับเพลิงไม่ทันหรือสถานทีอาจแคบเกินกว่ารถดับเพลิงทั่วไปจะเข้าได้ จึงต้องใช้รถกอล์ฟไฟฟ้าแทน
Please enter the code:   


Author: hfgVethy
http://viagenericahecv.com - generic viagra india buy viagra professional canadian pharmacy cialis


Author: hfgVethy
http://viagenericahecv.com - generic viagra india buy viagra professional canadian pharmacy cialis


Author: hfgVethy
http://viagenericahecv.com - generic viagra india buy viagra professional canadian pharmacy cialis


Author: hfgVethy
http://viagenericahecv.com - generic viagra india buy viagra professional canadian pharmacy cialis


Author: hfgVethy
http://viagenericahecv.com - generic viagra india buy viagra professional canadian pharmacy cialis


Author: hfgVethy
http://viagenericahecv.com - generic viagra india buy viagra professional canadian pharmacy cialis


Author: hfgVethy
http://viagenericahecv.com - generic viagra india buy viagra professional canadian pharmacy cialis


Author: hfgVethy
http://viagenericahecv.com - generic viagra india buy viagra professional canadian pharmacy cialis


Author: hfgVethy
http://viagenericahecv.com - generic viagra india buy viagra professional canadian pharmacy cialis


Author: hfgVethy
http://viagenericahecv.com - generic viagra india buy viagra professional canadian pharmacy cialis
 1  2  3  4  5   next   ...   last