รถกอล์ฟ
club car มือสอง
Category:รถกอล์ฟมือสอง

เป็นรถกอล์ฟที่นำเอารถ Club Car มาบูรณะใหม่ให้มีสภาพเกือนเหมือนใหม่ เปี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ ช่วงล้าง และเปลี่ยนสีใหม่หมด ในราคาที่ประหยัด
Please enter the code: