เป็นที่รู้จักในนามรถชมวิว,รถไฟฟ้าชมวิวหรือรถไฟฟ้าชมวิว ขนาดมาตรฐานมึตั้งแต่ 8-14 ที่นั่ง หรืออาจมากกว่านี้หรือแตกต่างจากนี้โดยสั่งทำพิเศษ มีทั่งแบบใช้ gear box และ automatic transmission ดูรายละเอียด

รถชมวิว Chalet MTPรถชมวิว EVT Chalet Proof

ดูรายละเอียด